Menu
Menu

Baykaralar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

            
                
                    

1. VERİ SORUMLUSU

                   

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Maya Otomotiv Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

                   

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACIt

                   

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

                   

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

                   

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan iş ve işlemlerin planlanması ve icrası.

                   

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

                   

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

                   

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yetkili özel kişilere, yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

                   

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

                   

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan iş ve işlemlerin planlanması ve icrası.

                   

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

                   

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

                   

Kişisel verileriniz Şirket tarafından çeşitli kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

                   

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

                   

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

                   

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

                   

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

                   

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

                   

TANIM VE KULLANIM KOŞULLARI

                   

www.baykaralarotomotiv.com sitesinin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımlar, bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan hakları içeren eserler de dahil olmak üzere yalnızca Kia Baykaralar veya Maya Otomotiv Ltd. Şti. (Bundan böyle “Kia Baykaralar” olarak adlandırılacaktır) ait olup, Kia Baykaralar’ın tüm

                   

hakları saklı kalmak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır. Yukarıda sayılan site içeriğindeki unsurların Kia Baykaralar’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, üzerinde değişiklik yapılması, saklanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakledilmesi, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillere teşvik edilmesi, işbu fiillerin gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılması yasaktır. Site'nin sayfalarının yazıcı çıktıları, kişisel kullanım amacıyla temin edilebilir.

                   

KULLANIM ŞARTLARI KABULÜ

                   

“Web sitesi kullanım şartları”, Kia Baykaralar’ın kullanıcılarına sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Kia Baykaralar
web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı Kullanım Şartları'nda yer alan hükümler ile açıklanan bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

                   

YASAL UYGULAMALAR

                   

Kia Baykaralar ile site kullanicilari arasinda ortaya çikabilecek ihtilaflarda, Kia Baykaralar’ın elektronik kayitlari delil olarak kabul edilecektir. Taraflar arasinda vuku bulacak her türlü ihtilafin çözümünde Istanbul Mahkemeleri ile Icra daireleri yetkili olacak ve Türkiye kanunlari uygulanacaktir.

                   

ÇEREZLER (COOKIES) VE GİZLİLİK POLİTİKASI

                   

Çerezler, web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezeler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Maya Otomotiv Ltd. Şti. (bundan sonra
Kia Baykaralar olarak anılacaktır) kendi web sitelerinde çeşitli amaçlarla bu çerezleri kullanmaktadır. Oturum ve performans çerezleri, kullanıcının Kia

                   

Baykaralar web sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Fonksiyonel, reklam ve üçüncü taraf çerezleri ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, hem reklam ve üçüncü taraf ayarlarına hem de kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı
olarak değişiklik gösterir.
Oturum Çerezleri

                   

Bu tür çerezler Kia Baykaralar sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Web sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını
bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, web sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve gerektiği yerde bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.
Performans Çerezleri
Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının web sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır.
Bu bilgiler aracılığıyla, web sitesinin performansının arttırılması sağlanır.
Fonksiyonel Çerezler
Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin (Örn. model, donanım, şehir, yetkili satıcı vb.) hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş web özellikleri sağlanır.
Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri
Kia, web sitelerinde bazı fonksiyonları kullanma amacıyla, üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır (Örnek olarak; modellere ait bilgi ve konfigürasyon sayfalarındaki hareketleri takip eden yazılımların ve sosyal medya paylaşım araçlarının oluşturduğu çerezler). Web sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri
de mevcuttur.
Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.
Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için www.allaboutcookies.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

                   

GÜVENLİK

                   

Kia Baykaralar, web sitesinin virüs ve virüs benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde gerekli her türlü önlemi almış bulunmaktadır. Kullanıcı, nihai güvenliğini sağlamak amacıyla, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda kullanıcı, Kia Baykaralar web sitesi'ne giriş yapması sebebiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından Kia Baykaralar’a rücu etme hakkı olmaksızın tek başına sorumlu olduğunu kabul eder.

                   

ÜRÜN VE FİYAT BİLGİLERİ

                   

Kia Baykaralar web sitesinde yer alan Kia marka araçların her türlü fiyat, bilgi, resim, standart, opsiyonel, açıklama, haberler ile yetkili satıcıya tavsiye
edilen satış fiyatlarının sadece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı ve işbu bilgilerin web sitesinin son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgiler olduğunu, bu fiyatların bir satış teklifi oluşturmadığını, Site içeriğinde belirtilen bilgilerin herhangi garanti ve/veya taahhüt oluşturmadığını beyan eder. Site kullanıcısı, hiçbir şekilde web sitesi'nde yer alan bilgilerin doğru olmadığını ve/veya bu bilgilere istinaden doğrudan veya dolaylı zarar gördüğünü beyan ederek Kia’dan hangi nam altında olursa olsun herhangi bir zarar talep etmeyeceğini kabul eder. Kia, site ile ilgili kuralları ve bilgileri, önceden haber vermeksizin değiştirme, silme veya iptal
etme hakkına haizdir. İşbu değişiklikleri takip yükümlülüğü site kullanıcısına ait olup güncel bilgilerin temini için Kia yetkili satıcıları ve www.kia.com web adresinden ile irtibata geçilmesi tavsiye edilmektedir.

                   

2.EL

                   

"Kia, otomobil ikinci el satış faaliyetini gerçekleştirmemektedir. İşbu sayfada belirtilen bilgiler, yetkili satıcı ağımızca iletilmiş olup web sitemizde bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Web sitemizin ”2 el ” bölümde belirtilen ve Baykaralar Otomotiv aracılığı ile satışı gerçekleştirilen 2.El araçların niteliklerinin ve işbu araçlara ilişkin diğer bilgilerin doğru olup olmadığı konusunda, Kia Baykaralar herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Ayrıca, bu bilgiler hangi nam altında olursa olsun herhangi bir garanti ve/veya taahhüt oluşturmamaktadır.